Kurz vizualizácie interiéru

Účastníci kurzu sa naučia vytvárať fotorealistické vizualizácie interiéru rodinných a bytových domov, občianskych stavieb a pod. Získajú vedomosti o princípoch nasvetľovania, o aplikáciách materiálov a textúr a o nastavovaniach výsledných renderingov. Vizualizácie predstavujú v dnešnej dobe základ prezentácie, naučte sa ich robiť čím skôr. Rozsah kurzu: 12 vyučovacích hodín Osnova kurzu: Predstavenie rendrovacieho pluginu V-ray a prehľad jeho jednotlivých základných všeobecných nastavení pre rendrovanie Prehľad základných nastavení materiálov (odrazivosť, lom, vyžarovanie, profilovanie materiálu, atď.) Možnosti a nastavenia osvetlenia modelu vo V-ray (základné svetlo, GI) Možnosti, nastavenia a umiestnenie osvetlenia modelu rôznymi typmi svetla (bodové, ploché, cielené) Pokročilé všeobecné nastavenie rendrovania  pre skvalitnenie výstupu, či dosiahnutie rôznych efektov Pokročilé zložitejšie nastavenia materiálov pre dosiahnutie [ ... ]

Kurz interiér s počítačom

Zaujala Vás aplikácia SketchUp od spoločnosti Trimble (pred tým Google)? Žasnete nad jednoduchosťou a intuitívnosťou s akou tento softvér pracuje? Kurz je určený pre všetkých nadšencov modelovania a práce s počítačom, najmä ak sa zaujímajú o interiérovú tvorbu. Uvítame úplných začiatočníkov, ako aj tých, čo uvažujú o profesii interiérového dizajnéra, dekoratéra, či bytového architekta. Na kurze sa naučíte, ako správne navrhnúť interiér s počítačovou podporou, zabŕdnete do odbornej terminológie a predstavíme Vám možnosti modelovacieho softvéru SketchUp od spoločnosti Trimble (pred tým Google), ktorý je jednoduchý a intuitívny zároveň. Prostredníctvom tejto aplikácie si  formou praktických cvičení prejdete od začatia návrhu až po konečný grafický [ ... ]

Kurz technického kreslenia pre interiérových dizajnérov

Chcete sa vyznať v technickej dokumentácii? Chcete sa naučiť s ňou pracovať? Vedieť správne zaznamenávať dáta? Ste technicky zameraný? Hľadáte ďalšie možnosti, ako zdokonaliť svoju prácu?       Na tomto kurze sa zoznámite so základmi technického kreslenia pre dizajnérov, bez ktorých sa vo svojej ďalšej praxi nezaobídete.  Zoznámite sa so základným vybavením každého dizajnéra, so základnými metódami mapovania priestoru. Kreslenie a náčrtky budete používať už od prvých návštev interiérov. Kreslenie ani v dnešnej dobe nenahradí počítačová grafika. Naučíte sa správne čítať technické výkresy a zostavovať technickú dokumentáciu, zoznámite sa so základmi AutoCADu (softvér pre 2D kreslenie) a SketchUpu (softvér pre 3D kreslenie). Rozsah kurzu: 12 vyučovacích hodín Osnova kurzu: Uvedenie základnej používanej terminológie, [ ... ]