Kurz vizualizácie interiéru

Účastníci kurzu sa naučia vytvárať fotorealistické vizualizácie interiéru rodinných a bytových domov, občianskych stavieb a pod. Získajú vedomosti o princípoch nasvetľovania, o aplikáciách materiálov a textúr a o nastavovaniach výsledných renderingov. Vizualizácie predstavujú v dnešnej dobe základ prezentácie, naučte sa ich robiť čím skôr. Rozsah kurzu: 12 vyučovacích hodín Osnova kurzu: Predstavenie rendrovacieho pluginu V-ray a prehľad jeho jednotlivých základných všeobecných nastavení pre rendrovanie Prehľad základných nastavení materiálov (odrazivosť, lom, vyžarovanie, profilovanie materiálu, atď.) Možnosti a nastavenia osvetlenia modelu vo V-ray (základné svetlo, GI) Možnosti, nastavenia a umiestnenie osvetlenia modelu rôznymi typmi svetla (bodové, ploché, cielené) Pokročilé všeobecné nastavenie rendrovania  pre skvalitnenie výstupu, či dosiahnutie rôznych efektov Pokročilé zložitejšie nastavenia materiálov pre dosiahnutie [ ... ]