Umelecká kresba pre interiérových dizajnérov

Ste šikovný a chcete si navrhnúť príťažlivý interiér bez počítača?
Chcete dodať svojim kresbám interiéru vyšší štandard?
Ceruzka je pre Vás základ umeleckej tvorby?

Ak Vás baví kresliť, máte pozitívny vzťah k umeniu a navrhovanie interiéru je Vaše hobby, tak tento kurz je určený práve pre Vás. Naučíme Vás efektívne a na vyššej úrovni kresliť a navrhovať interiér tak, aby Vaše dielo spĺňalo všetky kritériá umeleckej tvorby a interiérového dizajnu. Zoznámite sa s pomôckami a potrebami umelca, vyskúšate si rôzne formy kresby, dozviete sa, ako správne svoje diela uchovávať, jednoducho o zábavu bude postarané. Kurz je určený aj pre profesionálnych interiérových dizajnérov, ktorí nemajú vzťah k počítačom a grafickým softvérom.

Rozsah kurzu:

12 vyučovacích hodín

Osnova:

 • Úvod, zoznámenie sa so sortimentom kresliacich potrieb a materiálov
 • História kresby, typy kresieb, predstavenie si možností pomôcok a potrieb na skicovanie a kreslenie, ako aj zásad pri ich používaní. Popísanie základných spôsobov a zásad pri zobrazovaní priestoru, mierky, proporcie
 • Forma zobrazenia, druhy kresieb
 • Formy kresby – kresba podľa modelu, kresba spamäti, kresba podľa predstavy. Definovanie a rozobratie druhov kresieb, ako štúdie, kresby náčrtové (skice), pohybové skice, štúdie detailov, kompozičný náčrt a konečný variant štúdie – prípravná kresba
 • Obrysové kresby
 • Kreslenie (ceruzkou, uhľom, kriedou, rudkou, perokresbou, špicatým štetcom) podľa zadanej predlohy
 • Tónované kresby
 • Rozotieranie kresliaceho materiálu podľa svetlosti a tmavosti predmetu v svetlejších alebo tmavších plochách
 • Kolorované kresby
 • Doplnenie rôznymi technikami predchádzajúcich kresieb farbami
 • Kombinované kresby
 • Vyskúšanie rôznych kombinovaných techník kresieb (mastný pastel, štetcová kresba arabskou gumou, kombinovanie uhoľ a pero, pero a štetec, pero a pastel, lavírovaná kresba s akvarelom, perom sa kreslí na mokrý podklad, alebo sa kresba zmýva vodou a pod.)
 • Voľná umelecká kresba, konzervovanie kresieb
 • Voľný typ kresby (zvolený samotným poslucháčom, napr. karikatúra, satira,…). Spôsoby a možnosti zakonzervovania kresieb

Cena:

Cena pre osobu / kurzCena platí
230,00 € Len v daných termínoch s uvedeným rozsahom

Cena platí pri min. 3 účastníkoch.

V cene kurzu sú zahrnuté aj pracovné pomôcky a materiál.

Poskytujeme výhodné ceny pre študentské skupinové kurzy na požiadanie.
Pre firmy poskytujeme osobitný cenník na požiadanie.
Ceny individuálnych kurzov u klienta príp. e-learning kurzov taktiež na požiadanie.

Termín školenia:

Začiatok kurzu
Koniec kurzu Čas Deň Typ kurzu
22.04.2024 24.04.2024 17:00 – 21:00 Po – Str Večerný
27.04.2024 28.04.2024 09:00 – 16:00 So – Ne Víkendový

Nevyhovujú vám termíny kurzu? Kontaktujte nás a pripravíme vám kurz v termíne podľa vašich predstáv.

Záväzná objednávka:

Po zvolení najvhodnejšieho riešenia kurzu pre Vás, si prosím stiahnite, vyplňte a pošlite záväzný objednávkový formulár na našu e-mailovú adresu.

Akreditované školenie

Školenie je akreditované Ministerstvom školstva SR – Potvrdenie o akreditácii vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania č. 3218/2010/213/1. Po ukončení kurzu každý absolvent dostane certifikát o úspešnom absolvovaní akreditovaného školenia.

Galéria:

Thanks for installing the Bottom of every post plugin by Corey Salzano. Contact me if you need custom WordPress plugins or website design.